0236860005 / 0372875501 scoala1matca@yahoo.com

Școala Gimnazială nr.1 Matca

Interes public
Management

Documente manageriale

Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia elaborează documente manageriale, astfel:

a) documente de diagnoză;
b) documente de prognoză;
c) documente de evidenţă.

Documente manageriale de evidenta

Documentele manageriale de evidenţă sunt:

a) statul de funcţii;
b) organigrama unităţii de învăţământ;
c) schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unităţii de învăţământ antepreşcolar/preşcolar;
d) planul de şcolarizare

Documente manageriale

Rapoarte, obiective, acțiuni, proiectare, implementare.

Management

HOTARÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GENERALE NR.1 MATCA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Management

Bugetul local

Art. 1. Validarea punctajelor fișelor de evaluare anuală a cadrelor didactice și
didactice auxiliare
Art. 2. Validarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative
Art. 3. Aprobarea Planului managerial pentru anul școlar 2022-2023
Art.4. Aprobarea tematicii și a atribuțiilormembrilor Consiliului de
administrație pentru anul școlar 2022-2023
Art.5. Aprobarea Planului operațional pentru anul școlar 2022-2023
Art.6. Avizeaza tematicii Consiliului profesoral pentru anul școlar 2022-2023
Art.7. Aprobarea și prezentarea Raportului de activitate privind starea
invațamântului la Scoala Gimnazială nr.1, Matca în anul școlar 2021-2022
Art. 8. Validarea comisiilor de lucru cu caracter permanent și temporar pentru
anul școlar 2022-2023
Art.9. Aprobarea personalului de ocupare a catedrelor rămase neocupate(
Mărmurenu Gabriela – clasa I B, informatică – Teacă Dragoș – 9 ore, Dumitru
Carmen – 6 ore , Bejan Oana – 8 ore
Art. 10. Aprobare Organigrama pentru anul școlar 2021-2022
Art.11. Aprobării încetării contractului de muncă a dnei învățătoare Grigoriu
Victoria
Art.12. Constituirea Comisiei de evaluare a elevilor veniți din străinătate
Art. 13. Transfer elevi
.

Class Schedule | Curricular Activities

Art. 1. Proiect extrașcolar în parteneriat cu Kaufland- recuperarea zilei de
12.10.2022 în ziua de sâmbătă 15.10.2022
Art. 2. Înființarea de formațiuni sportive.

Class Schedule | Curricular Activities

Art. 1. Calendarul activităților extrascolare, an școlar2022-2023
Art. 2. Planificarea orelor de pregătire suplimentară, an școlar 2022-2023
Art.3. Transfer elevi
Art. 4. Aprobare excursie învățământul primar
Art. 5. Naveta pe luna septembrie 2022
Art. 6. Acordarea burselor pentru anul școlar 2022- 2023
Art. 7. Validarea cererii de inspecție curentă – pentru gradul didactic I .

Class Schedule | Curricular Activities

Art. 1. Aprobarea Planului Managerial al Comisiei pentru Curriculum
Art. 2. Aprobarea Planului Managerial al Comisiei pentru prevenirea și
eliminarea violenței și a faptelor de corupție în mediul școlar
Art. 3. Validarea cererilor de Inspecție curentă I pentru gradul didactic II a
doamnelor profesor Sîrghi Cătălina și Chicoș Verona
Art.4. Prezentarea Adreselor 12192/3.10.2022, ISJ Galați și Adresa
11882/28.09.2022 , ISJ Galați .

Class Schedule | Curricular Activities

Art. 1. Aprobarea Planului Managerial al Comisiei de Mentorat didactic și formare în
carieră
Art. 2. Aprobarea echipei de lucru pentru PDI-ul școlii
Art. 3. Aprobarea planificării concediului de odihnă a personalului din unitate
Art. 4. Stabilirea permanenței membrilor CA pe perioada vacanței de toamnă.

Class Schedule | Curricular Activities

Art. 1. Aprobarea, achitarea debitului principal a facturii Orange, a Contractului
încheiat în anul 2020
Art. 2. Aprobarea noului reprezentant de achiziție a materialelor și produselor de
curățenie.

Class Schedule | Curricular Activities

Art. 1. Aprobare transfer elevi
Art. 2. Aprobarea dosarului de înscriere la gradul II a dnei profesor Golea Elena
Art. 3. Aprobare Curriculum adaptat pentru elevii cu CES, an școlar 2022-2023
Art. 4. Constituirea comisiilor de inscriere a elevilor audienți
Art. 5. Decontarea navetei pe luna octombrie .

Class Schedule | Curricular Activities

Art. 1. Validarea Raportului de Evaluare Internă
Art. 2. Aprobarea cererii de înscriere la Clasa pregătitoare a elevei S.S. I.
Art. 3. Aprobarea comisiilor de echivalare a studiilor pentru elevii audienți.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Class Schedule | Curricular Activities

Skip to content