MISIUNEA ŞCOLII
Valorificarea potenţialului aptitudinal al elevilor printr-un demers didactic modern si eficient desfăşurat într-o şcoală atractivă, dotată modern, corespunzator, cu uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educatie, pentru a oferi şanse egale tuturor elevilor şi asigurarea dezvoltării personale şi profesionale compatibile cu cerinţele sociale locale şi în perspectivă europeană.
EDUCAȚIA ÎNVAȚĂ CEEA CE NICI MĂCAR NU ȘTIAI CĂ NU ȘTIAI
Go to content

B. Activităţi opţionale:
- Prietenul meu – calculatorul;
- Literatură pentru copii;
- Matematică distractivă;
- Micii artişti;
- Explorarea textului literar pentru dezvoltarea gândirii critice.
- Cerc de pictură
D. Activităţi de aprofundare a materiei pentru elevii cu perfomanţe la învăţătură
E. Activităţi de recuperare a rămânerilor în urmă la învăţătură


A. Activităţi instructiv-educative:
- Limbă şi comunicare
- Matematică şi ştiinţe
- Om şi societate
- Arte
- Tehnologii
- Educaţie fizică şi sport


C. Activităţi extraşcolare cu conţinut educativ:
- Activităţi cultural-artistice;
- Concursuri;
- Expoziţii;
- Excursii;
- Plimbări.

LINK-URI UTILE:
Profesionalizarea carierei didactice - https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/
CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - https://www.educred.ro/
Casa Corpului Didactic Galați – www.ccdgalati.ro,
Canal YouTube Lecții Virtuale CCD Galați - https://www.youtube.com/channel/UCd9GNu1kT4xbuTcKRqDdXRg
Site Lecții Virtuale Lectii Virtuale | Lectii video, teste si teorie pentru Matematica Fizica Chimie - de unde cadrele didactice pot utiliza și distribui direct în Google classroom, prin accesarea butonului „Partajați în Google classroom”, lecțiile realizate de cadrele didactice din județul Galați în proiectul Teleșcoală, proiect al Inspectoratului Școlar Județean Galați în colaborare cu Casa Corpului Didactic Galați.
Web Development by Școala nr.1 Matca
Back to content