MISIUNEA ŞCOLII
Valorificarea potenţialului aptitudinal al elevilor printr-un demers didactic modern si eficient desfăşurat într-o şcoală atractivă, dotată modern, corespunzator, cu uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educatie, pentru a oferi şanse egale tuturor elevilor şi asigurarea dezvoltării personale şi profesionale compatibile cu cerinţele sociale locale şi în perspectivă europeană.
EDUCAȚIA ÎNVAȚĂ CEEA CE NICI MĂCAR NU ȘTIAI CĂ NU ȘTIAI
Go to content

Despre noi

ISTORICUL SCOLII

         Primul document care atesta existenta primei scoli in comuna Matca, numita la inceput scoala primara, este un registru de procese – verbale de inspectie scolara ce incepe cu anul 1897 ( anul scolar 1896-1897) .
         Cele mai vechi cataloage si registre matricole incep cu anul scolar 1905 – 1906 , iar cele mai vechi dosare de corespondenta incep cu anul scolar 1912-1913.
         Au existat documente si mai vechi dar care s-au pierdut .
         Exista de asemenea , incepand cu anul scolar 1920-1921, documente care atesta existenta arhivei scolii din care reiese faptul ca au fost registre si mai vechi , adica incepand cu anul 1880, ceea ce conduce la ideea ca a existat o scoala oficiala in sat inca din anul 1880.
         Se apreciaza faptul ca prima scoala de stat infiintata in com. Matca a fost in anul 1864 , in urma promulgarii legii obligativitatii invatamantului de catre  domnitorul A.I.Cuza ( prin analogie cu loc. Corod – doc. care atesta infiintarea scolii primare in 1864).
         Se presupune ca a existat un invatamant particular chiar si inainte de aceasta data deoarece exista documente cu semnaturi ale martorilor de pe acte de nastere , casatorie , moarte , cel mai probabil invatamantul particular facandu-se de catre preoti si dascali prin tinzile , pridvoarele bisericilor sau in cate o casa particulara. Pimul loc insa folosit drept scoala a fost locuinta unui boier , boierul Cruceru.
         Mai tarziu a fost inchiriat un local pentru scoala si din registrul de procese verbale de inspectie  reiese ca localul era „ nepotrivit scopului „ cu „banci defectuoase”,dar , „ sub raportul curateniei era curata „ , scolari in numar de 40 , spatiul salilor in raport cu numarul scolarilor „ nesuficient „ , apa de „ beut  se pastra in „cofe”.
         Primul local  de scoala a fost ridicat in 1896  , local zidit de Casa Scoalelor , cu 5 sali de clasa ( scoala veche , corpul B).
Ulterior populatia scolara a crescut si s-a impus  construirea a trei corpuri pentru a putea cuprinde toti elevii .
Corpul A este situat in centrul comunei si a fost construit in anul 1962 .
In acest corp isi desfasoara activitatea 330 elevi iar procesul de invatamant se desfasoara in doua schimburi dupa cum urmeaza :
- schimbul I = 171 elevi – invatamant primar

- schimbul II = 159 elevi – invatamant gimnazial .

Corpul B situat la 200 m distanta fata de localul A , este o cladire cu 10 sali de clasa – 5 sali de clasa au fost construite in 1896 si 5 sali de clasa construite, in prelungire, in anul 1966 , o cancelarie , o sala pentru depozitare alimente si o sala in care se afla materiale sportive .  
In acest corp isi desfasoara activitatea 303  elevi iar procesul de invatamant se desfasoara in 2 schimburi :
- schimbul I – 172 elevi  - invatamant primar

- schimbul II – 131 elevi  - invatamant gimnazial .
Corpul C a fost construit in anul 2006 si se compune din :
- 5 sali clasa destinate inv.primar si prescolar  cu un numar 41de elevi;
- 1 sala cancelarie ;
- 2 spatii  ( spatiu depozitare alimente , spatiu depozitare materiale curatenie ) ;
- grup sanitar  interior

Baza materiala se compune din :
 
-         CORP A :
 
§  6 sali de clasa ;
 
§  1 C.D.I. in a carui dotare sunt aprox. 10.645 volume .
 
§  1 laborator fizica – chimie unde orele de specialitate se desfăşoară conform planificării ;
 
§  1 laborator informatica in a carui dotare sunt 22         
 
computere in reteaua Ael , imprimanta , aparat plastifiat;
 
§  2 copiatoare ( Studio 250 A-Toshiba si Copy Center /          
 
                                    Work Centre 118 ) ;
 
§  2 imprimante Samsung ;
 
§  mobilier modular in toate salile de clasa ;
 
§  1 sala profesori ;
 
§  1 cabinet director ;
 
§  1 birou secretariat dotat cu 2 computere  si 2 imprimante , fax;
 
§  1 sala pentru documentele C.E.A.C. ;
 
§  1 birou contabil /administrator de patrimoniu dotat cu 2 computere si imprimanta;
 
§  1 sala arhiva ;
 
§  2 sali anexa (depozitare alimente , dotata corespunzator si 1 pentru depozitare materiale de curatenie );
 
§  1 sala gimnastica ;
 
§  1 atelier ;
 
-         CORP B :
 
§  9 sali clasa ;
 
§  1 sala profesori ;
 
§  1 cabinet director adj./psiholog dotat cu 1 computer  si 2 imprimante , 1 copiator ;
 
§  1 sala anexa depozitare alimente  , dotata corespunzator ;
 
§  1 atelier ;
 
-         CORP C :
 
§  3 sali clasa destinate inv. primar;
 
§  1 sala profesori ;
 
§  2 sali anexa ;
 
§  1 grup sanitar interior ;
 
Toate salile de clasa sunt dotate cu mobilier modular , aproape toate salile de clasa sunt dotate cu videoproiectoare .

 
Corpul didactic este format din:
 
·        invătători - 12 titulari cu gradul didactic I :
 
                     - 1 cadru didactic titular , gradul didactic II ;
                     - 2 cadre didactice pensionare ;
   
·        profesori:  23 profesori din care:
 
·        8 cadre didactice , gradul didactic I ;
 
·        3 cadre didactice , gradul didactic II ;
 
·        7 cadre didactice , gradul didactic definitiv ;
 
·        4 cadre didactice stagiare ;
 
·        1 cadru didactic pensionar ;
 
 
Personalul didactic auxiliar si nedidactic: 10,5 norme
 
·        auxiliar:
 
                     1 contabil sef ;
 
                              1 secretar-sef ;
 
                              1 secretar ;
 
          1informatician ;
          0,5 adm . de patrimoniu
          1 bibliotecar ;
     
·        nedidactic:
 
                               4 îngrijitori ;
 
                               1 muncitor de intretinere .
 
Personalul didactic este foarte bine pregatit profesional si metodic , interesat de propria-i perfectionare ( multi participanti la cursuri de formare , grade didactice) lucru ce se regaseste in activitatea didactica prin promovarea metodelor , cunostintelor , informatiilor dobandite la aceste activitati .
 
Unitatea scolara este acreditata ARACIP pentru inv.primar si gimnazial , ultima vizita de evaluare externa a fost in nov. 2016.

Web Development by Școala nr.1 Matca
Back to content